Tuyển dụng

Marketing Intern

Nhân viên Marketing

Full-time

Hà Nội - TPHCM - Mozambich - UK

Consultant

Nhân viên Tư vấn Du học

Full-time | Part-time

Hà Nội - TPHCM - Mozambich - UK

Consultant

Nhân viên Tư vấn Du học

Full-time | Part-time

Hà Nội - TPHCM - Mozambich - UK

Miêu tả công việc

Mô tả công việc

- Giới thiệu, tư vấn khách hàng về các khóa học của các trường ở Anh

- Thiết lập, phát triển và duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng

- Phối hợp tư vấn với các thành viên trong nhóm và các bộ phận khác.

- Giải quyết các vấn đề và yêu cầu của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách đối

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng.

Yêu cầu

Kinh nghiệm dưới 1 năm, biết tiếng anh.

Có kỹ năng phân tích so sánh sự khác nhau giữa các khóa, ngành học

Yêu thích sales

Quyền lợi

Môi trường thân thiện, có cơ hội học tập nhiều kỹ năng.

Nhiều cơ hội thực hành, luyện các kỹ năng tiếng anh.

Lương + % hoa hồng

Miêu tả công việc

Mô tả công việc

_Giới thiệu, tư vấn khách hàng về các khóa học của các trường ở Anh

- Thiết lập, phát triển và duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng

- Phối hợp tư vấn với các thành viên trong nhóm và các bộ phận khác.

- Giải quyết các vấn đề và yêu cầu của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách đối

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng.

Yêu cầu

Kinh nghiệm dưới 1 năm, biết tiếng anh.

Có kỹ năng phân tích so sánh sự khác nhau giữa các khóa, ngành học

Yêu thích sales

Quyền lợi

Môi trường thân thiện, có cơ hội học tập nhiều kỹ năng.

Nhiều cơ hội thực hành, luyện các kỹ năng tiếng anh.

Lương + % hoa hồng

Miêu tả công việc

Mô tả công việc

_Giới thiệu, tư vấn khách hàng về các khóa học của các trường ở Anh

- Thiết lập, phát triển và duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng

- Phối hợp tư vấn với các thành viên trong nhóm và các bộ phận khác.

- Giải quyết các vấn đề và yêu cầu của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách đối

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng.

Yêu cầu

Kinh nghiệm dưới 1 năm, biết tiếng anh.

Có kỹ năng phân tích so sánh sự khác nhau giữa các khóa, ngành học

Yêu thích sales

Quyền lợi

Môi trường thân thiện, có cơ hội học tập nhiều kỹ năng.

Nhiều cơ hội thực hành, luyện các kỹ năng tiếng anh.

Lương + % hoa hồng