Cơ hội việc làm rộng mở

| Tìm trường tại Anh  |

Cơ hội ở lại Anh làm việc thêm 2-3 năm sau đại học

Có rất nhiều lựa chọn dành cho sinh viên quốc tế muốn ở lại và làm việc tại Vương quốc Anh sau khi học. 

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ sẽ có thể hưởng lợi từ hai năm kinh nghiệm làm việc tại Vương quốc Anh sau khi tốt nghiệp, thông qua Lộ trình Sau đại học mới Graduate Route. Sinh viên hoàn thành bằng tiến sĩ sẽ có thể ở lại trong ba năm.

Lộ trình sau đại học Graduate Route sẽ dành cho sinh viên quốc tế có thị thực sinh viên hợp lệ tại thời điểm nộp đơn và đã hoàn thành bằng đại học trở lên với tổ chức giáo dục đại học được chính phủ công nhận.

Ứng viên thành công sẽ có thể ở lại và làm việc, hoặc tìm kiếm việc làm, ở Vương quốc Anh ở bất kỳ cấp độ kỹ năng nào trong thời gian tối đa hai năm nếu họ đã hoàn thành thành công bằng đại học hoặc thạc sĩ. Sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ sẽ có thể ở lại trong ba năm. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể chuyển sang công việc lành nghề một khi họ đã tìm được một công việc phù hợp.