Cơ hội việc làm rộng mở

| Tìm trường tại Anh |

Cơ hội ở lại Anh làm việc thêm 2-3 năm sau đại học

Có rất nhiều lựa chọn dành cho sinh viên quốc tế muốn ở lại và làm việc tại Vương quốc Anh sau khi học.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, sinh viên quốc tế đã hoàn thành chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ sẽ có thể hưởng lợi từ hai năm kinh nghiệm làm việc tại Vương quốc Anh sau khi tốt nghiệp, thông qua Lộ trình Sau đại học mới Graduate Route. Sinh viên hoàn thành bằng tiến sĩ sẽ có thể ở lại trong ba năm.

Lộ trình sau đại học Graduate Route sẽ dành cho sinh viên quốc tế có thị thực sinh viên hợp lệ tại thời điểm nộp đơn và đã hoàn thành bằng đại học trở lên với tổ chức giáo dục đại học được chính phủ công nhận.

Ứng viên thành công sẽ có thể ở lại và làm việc, hoặc tìm kiếm việc làm, ở Vương quốc Anh ở bất kỳ cấp độ kỹ năng nào trong thời gian tối đa hai năm nếu họ đã hoàn thành thành công bằng đại học hoặc thạc sĩ. Sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ sẽ có thể ở lại trong ba năm. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể chuyển sang công việc lành nghề một khi họ đã tìm được một công việc phù hợp.

  • Lộ trình mới sẽ được đưa ra vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, có nghĩa là bất kỳ sinh viên đủ điều kiện nào tốt nghiệp sau ngày này sẽ có thể đăng ký. Điều này bao gồm những sinh viên đã bắt đầu khóa học của họ.

  • Lộ trình sau đại học sẽ yêu cầu một đơn xin thị thực mới, điều này sẽ chỉ có thể từ bên trong Vương quốc Anh.

  • Nó sẽ bao gồm việc thanh toán phí thị thực là £700 và Phụ phí Sức khỏe Nhập cư với mức giá đầy đủ là £624 mỗi năm.

  • Sinh viên cũng sẽ cần biết Xác nhận nhập học (CAS) mà họ đã sử dụng cho đơn đăng ký Sinh viên gần đây nhất (hoặc Tier 4) của họ để đăng ký lộ trình sau đại học.

  • Nếu bạn bắt đầu học trong năm học 2020-21, bạn sẽ có thể hưởng lợi từ lộ trình mới này, ngay cả khi bạn bắt đầu bằng cấp trực tuyến ở nước bạn do Covid-19.

  • Nếu bạn dự định hoàn thành khóa học của mình vào mùa hè năm 2021 nhưng chưa thể đến Vương quốc Anh, bạn sẽ đủ điều kiện để đăng ký Chương trình Sau đại học, miễn là bạn đến Vương quốc Anh trước ngày 21 tháng 6 năm 2021 (điều này đã được cập nhật từ ngày 6 tháng 4 trước đó).

  • Nếu bạn bắt đầu khóa học thạc sĩ một năm vào tháng 1 năm 2021, bạn sẽ cần đến Vương quốc Anh trước ngày 27 tháng 9 năm 2021 để đủ điều kiện đăng ký Chương trình Sau đại học.