Nguồn từ chính phủ Anh

Dưới đây là một vài nguồn cho bạn tham khảo

Học bổng Chevening của Chính phủ Anh Học bổng bao gồm tất cả chi phí khóa học và ăn ở cho bậc sau đại học và được trao tặng cho các nhà lãnh đạo tương lai, những người hoạch định chính Sách trên toàn thế giới.

Xem thêm tại Chevening 

Học bổng Unesco Fellowship Bank

Nếu bạn dự định theo học về giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, nhân văn học, văn hóa, thông tin, tin học và truyền thông, bạn có thể đăng ký học bổng thông qua ủy Ban Quốc Gia của UNESCO tại Việt Nam. Tuy nhiên Unesco không xét duyệt tài trợ theo cá nhân. Mời xem thêm thông tin tại Fellowships | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (unesco.org) .

Royal Society Fellowships

Học bổng này hỗ trợ các nhà khoa học sau Tiến sĩ của một số quốc gia đã thực hiện nghiên cứu tại Vương quốc Anh. Xem thêm thông tin và danh sách các trường tham gia chương trình học bóng này tại website của Royal Society Grants Schemes & Awards | Royal Society 

c công trình nghiên cứu

Bạn có thể tìm thông tin học bổng nghiên cứu tại Hội đồng Nghiên cứu Vương quốc Anh - Research Councils UK (Apply for funding – UKRI ). Tổ chức này tài trợ các nghiên cứu ứng dụng và cơ bản trong lĩnh vực khoa học, dược, khoa học xã hội, nghệ thuật và nhân văn học, cùng các chương trình của Hội đồng Anh. 

Reach Oxford Scholarship

Chương trình học bổng toàn phần dành cho tất cả sinh viên quốc tế theo học bậc cử nhân đại học tại trường đại học Oxford. Xem thêm thông tin tại Reach Oxford Scholarship | University of Oxford .

Cambridge Trust

Quỹ học bổng hỗ trợ tài chính cho sinh viên quốc tế theo học tại trường đại học Cambridge. Các học bổng bao gồm toàn phần và bán phần được trao cho các sinh viên theo học bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc tất cả các chuyên ngành tai 31 trường đại học thành viên của Đại học Cambridge. Xem thêm thông tin tại Welcome | Cambridge Trust 

Jardine Scholarship

Quỹ học bổng đánh giá dành cho sinh viên đăng ký theo học bậc cử nhân tai hai trường đại học Oxford và Cambridge. Bên cạnh các học bổng cho bậc cử nhân, quỹ học bổng sẽ xem xét một số lượng nhất định các ứng viên đế cấp học bổng cao học. Xem thêm thông tin tại (6) Jardine Scholarships | Facebook 

Trợ cấp sinh viên

Thông tin về trợ cấp sinh viên ở các ngành học khác nhau có thể được tìm thấy tại một số website, bao gồm PhD Funding Opportunities | UK PhD Finder | Postgraduate Studentships | Postgraduate Studentships 

Các tổ chức tài trợ, từ thiện và quỹ học bổng

Có rất nhiều tổ chức từ thiện về quỹ học bổng trao tài trợ và các hình thức hỗ trợ tài chính cho sinh viên sau đại học. Hỗ trợ tài chính thường được cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc có thành tích học thuật xuất sắc.

Ngoài ra có các website có hệ thống linh hoạt hỗ trợ sinh viên tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu hỗ trợ tài chính. Nơi chứa dữ liệu và nội dung của các cuốn danh bạ The Educational Grants Directory and The Guide to Grants for Individuals in Need.

Tiếp cận trực tiếp

Hãy trực tiếp tìm hiểu bất kỳ nguồn tài trợ nào bạn có thể đăng ký bởi rất nhiều trường cấp học bổng sinh viên sau đại học. Hãy tìm thêm các thông tin liên quan đến học bống sau đai học tai Scholarships and funding | British Council