Công việc và Định cư tại Anh

Đối với nhiều sinh viên đại học tiềm năng, triển vọng sau đại học và mức lương là ưu tiên hàng đầu khi chọn bằng cấp.

Chúng tôi đã tổng hợp dữ liệu để giúp bạn hiểu thế giới việc làm sau khi tốt nghiệp - từ triển vọng việc làm đến mức lương khởi điểm. Chúng tôi cũng có dữ liệu về khoảng cách lương giới sau đại học.

Làm gì sau tốt nghiệp?

Chúng tôi đã chia nhỏ các điểm đến của sinh viên tốt nghiệp từ 70 lĩnh vực môn học thành bốn loại - có việc làm, tự làm chủ, trong nghiên cứu thêm và thất nghiệp. (Date source: HESA 2017–18, published July 2020)

Tiền lương sau tốt nghiệp?

Tiền không phải là yếu tố duy nhất cần xem xét khi chọn bằng cấp. Tuy nhiên, với các trường đại học hiện đang tính phí lên tới £ 9,250 mỗi năm, đáng để suy nghĩ về mức lương khởi điểm tiềm năng.

Sử dụng bảng dưới đây để xem mức lương khởi điểm trung bình cho sinh viên tốt nghiệp từ 70 lĩnh vực môn học. Để xem bảng xếp hạng đại học cho từng môn học, chỉ cần nhấp vào liên kết.

Bảng này cho thấy mức lương trung bình của sinh viên đại học từ các lĩnh vực khác nhau bước vào việc làm. Ba cấp độ kỹ năng - cao, trung bình và thấp - phản ánh các nhóm chính của Phân loại nghề nghiệp tiêu chuẩn của Vương quốc Anh lần lượt là 1-3, 4-6 và 7-9. (Date source: HESA 2017–18, published July 2020)