City, University of London

Ngay tại trung tâm thủ đô London

Năm thành lập: 1894

Website: https://www.intostudy.com/en-gb/universities/city-university-london

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Thông tin về trường

  • #1st ở London cho sự hài lòng của sinh viên (The Complete University Guide 2018).

  • #6 tại London cho triển vọng nghề nghiệp sau đại học

  • TEF silver in Teaching Excellence Framework

Vị trí

Ngay tại trung tâm thủ đô London

102 Middlesex St, London E1 7EZ, UK

Ngành học nổi bật

Học phí tham khảo

Các thông tin mới nhất liên quan đến City, University of London