Đại học London Metropolitan University cung cấp các khóa học kinh doanh, sức khỏe và chăm sóc xã hội cho sinh viên đại học.

Các khóa học cử nhân về Quản trị Kinh doanh và Dịch vụ Y tế là những môn trọng tâm của trường. Cơ sở nằm ở vị trí trung tâm ngay tại Trung tâm Luân Đôn, Birmingham và Manchester. Sinh viên có thể hoàn thành chương trình học trong 3 năm hoặc học 4 năm với Năm Dự bị để được hỗ trợ thêm về học tập và nghiên cứu. 

Ngành học nổi bật

Kinh Doanh, Sức khỏe

Học phí tham khảo

Học phí: £13,200-14,500 

Học phí undergrad | Học phí post-grad

Năm thành lập 2004

Website: londonmet.ac.uk

Thông tin về trường

- Intake vào các kì tháng 11 tháng 4 và tháng 7

- Vị trí trung tâm London

- 96.7% sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong 6 tháng (DLHE Survey 2016/17)

Vị trí

London Metropolitan University

166-220 Holloway Rd, London N7 8DB | 020 7423 0000

Việc làm sau tốt nghiệp

Học bổng

Các thông tin mới nhất liên quan đến London Metropolitan University