Chase Grammar School Ltd

Chase Grammar School

Trường nội trú dành cho nam và nữ với hơn 300 học sinh từ 3 đến 20 tuổi.

Khóa học: GCSE và A level 

Năm thành lập: 1879

Website: https://www.chasegrammar.com/

Thông tin về trường

Vị trí

Địa chỉ: Convent Cl, Cannock WS11 0UR, United Kingdom.

Gần thành phố Birmingham – thành phố lớn thứ 2 Anh Quốc.

+44 1543 501800

Đào tạo

Học phí tham khảo

Các thông tin mới nhất liên quan đến Chase Grammar School