Nên chọn môn gì để học ở khóa A-levels

| Công cụ tìm kiếm trường |

Các khóa A-Levels

Nếu muốn học lên đại học thì việc chọn lựa môn học ở khóa A-levels là rất quan trọng. Ban cần chọn môn học sao cho phù hợp với ngành bạn sẽ học ở bậc đại học.

Bạn nên tham khảo các cuốn sách giới thiệu về khóa đại học về về các trường mà bạn đã chọn, hoặc liên hệ trực tiếp với các trường để hỏi thông tin về môn học mà họ yêu cầu. Nén lưu ý rằng yêu cầu về môn học của các trường đại học có thế khác nhau dù cùng một khóa cử nhân.

Danh sách duối dây chỉ mang tính chất gợi ý. Bạn nên liên hệ với các truồng và hỏi trực tiếp đế được hướng dẫn cụ the.

Một phương án nữa, bạn còn có thể cân nhắc lại nếu xét thấy kết quả học của máy môn đã đăng ký ở khóa A-levels không khá quan, ban có thể xem xét chuyên hướng ngành học sang chuyên ngành khác và chuyển sang học khóa dự bị đại học (Foundation) là khóa học một năm, đào tạo chuyên sâu đầu vào cho khóa học ở bậc đại học.

Các khóa Foundation


Các khóa Foundation thường được tổ chức ở ngay các trường đại học hoặc các trường cao đẳng có mối liên kết đào tạo đầu vào cho các trường đại học này. Do đó nếu chọn Foundation thì cần phải chọn trường đại học trước tiên, sau đó hãy đăng ký học khóa dự bị đại học học tại trường đại học đó hoặc tại trường cao đẳng mà trường có mối liên kết.


Ngoài ra, bạn nên xin lời khuyên của giáo viên phụ trách của trường đang theo học về việc chuyển đối này. Một trong các thế mạnh của các trường cao đẳng và đại học ở Anh là trường có nhân viên tư vấn giúp sinh viên định hướng khóa học ở bậc cao hơn hoặc giải đáp những điều sinh viên còn khúc mắc trong việc sinh sống và học tập tại trường.


Người có vai trò tư vấn này hoặc là giáo viên phụ trách lớp học là một nhân viên chuyên phụ trách tư vấn cho sinh viên của trường.

Khóa đại học và các môn học bậc A-levels

Khóa đại học - Môn học ở bậc A-levels