The University of Sydney

Đại học University of Sydney có số lượng ngành học lớn nhất nước Úc với hơn 400 lĩnh vực khác nhau để sinh viên lựa chọn. Đại học Sydney là một trong những đại học nghiên cứu mạnh nhất tại Úc với các chuyên gia hàng đầu tham gia giảng dạy. Đây cũng là một trong những tên tuổi danh tiếng mà nhiều sinh viên mơ ước.

Năm thành lập: 1850

Website: https://www.sydney.edu.au/

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Thông tin về trường

 • Tổng số sinh viên: 46.145

 • Sinh viên quốc tế: 12.278

 • #1 Quốc gia trường theo QS Ranking năm 2020

 • #42 Thế giới theo QS Ranking năm 2020

Vị trí

Camperdown NSW 2006, Australia

Ngành học nổi bật

Học phí tham khảo

 • #13 Law in Australia QS Ranking 2020

 • #13 Nursing and Midwifery in Australia QS Ranking 2020

 • #18 Architecture in Australia QS Ranking 2020

 • #18 Medicine in Australia QS Ranking 2020

 • #20 Education in Australia QS Ranking 2020

 • #22 Accounting and Finance in Australia QS Ranking 2020

 • Từ 40,000 đến 50,000 AUD

Cơ hội Placement & Internship

Các thông tin mới nhất liên quan đến University of Salford