The University of Sydney

Đại học University of Sydney có số lượng ngành học lớn nhất nước Úc với hơn 400 lĩnh vực khác nhau để sinh viên lựa chọn. Đại học Sydney là một trong những đại học nghiên cứu mạnh nhất tại Úc với các chuyên gia hàng đầu tham gia giảng dạy. Đây cũng là một trong những tên tuổi danh tiếng mà nhiều sinh viên mơ ước.

Năm thành lập: 1850

Website: https://www.sydney.edu.au/

Thông tin về trường

Vị trí

Camperdown NSW 2006, Australia

Ngành học nổi bật

Học phí tham khảo

Cơ hội Placement & Internship

Các thông tin mới nhất liên quan đến University of Salford