Đời sống sinh viên tại Anh

  • Trong khi học tập tại Vương quốc Anh bạn cần tạo cho mình thói quen tốt về quản lý tài chính cá nhân.

Hàng năm sẽ có những cuộc khảo sát (National Student Money Survey) liên quan đến vấn đề chi phí của sinh viên trên hàng nghìn sinh viên.

Cuộc khảo sát là một cái nhìn khách quan và không hối lỗi về thực trạng tiền của sinh viên ở Vương quốc Anh. Và năm nay, 3.161 sinh viên đã trả lời, đảm bảo đây vẫn là cuộc khảo sát độc lập lớn nhất thuộc loại này.

Xem xét mọi thứ, từ thói quen chi tiêu hàng ngày của sinh viên, đến những cách kiếm tiền phổ biến nhất, đến sự thiếu hụt đang diễn ra của hệ thống Tài chính Sinh viên, đây là tóm tắt về những phát hiện chính từ cuộc khảo sát năm 2020.

Chi phí trung bình cho một sinh viên đang là 795 bảng /tháng và được chia theo chi tiết như sau:

  • 65% cho thuê nhà và ăn uống

  • 16% sẽ dành cho giải trí, mua sắm

  • 10% sẽ dành cho đi lại và chi phí điện nước

  • 9% còn lại sẽ sử dụng để mua sách vở, quà hoặc các vấn đề khác

Chi phí sinh hoạt theo tháng 2021 (Chưa tính tiền thuê nhà)