Làm sao để chọn được ngành học phù hợp

|   Công cụ tìm kiếm trường  |

Chuyên ngành phổ biến

Sinh viên quốc tế trên 17 tuổi có hai lựa chọn đế đạt tiêu chuẩn đầu vào đại học cho các khoá cử nhân: đó là khóa A-levels hoặc Foundation. Mối khóa học đều có những thuận lợi (về mặt hạn chế). Đối với một số sinh viên, khóa A-levels là lựa chọn tốt nhất nhưng, trong một vài trường hợp. khóa Foundation lại là tốt hơn. Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giúp bạn đưa ra những quyết định phù hợp cho mình.


Nếu muốn học lên đại học thì việc chọn lựa môn học ở khóa A-levels là rất quan trọng. Bạn cần chọn môn học sao cho phù hợp với ngành bạn sẽ học ở bậc đại học.

Ban nên tham khảo các cuốn sách giới thiệu về khóa đại học về về các trường mà bạn đã chọn, hoặc liên hệ trực tiếp với các trường để hỏi thông tin về môn học mà họ yêu cầu. Nên lưu ý rằng yêu cầu về môn học của các trường đại học có thế khác nhau dù cùng một khóa cử nhân.