Taylors College

Dự bị cho Đại học Sydney, Đại học Auckland, Đại Học Western Australia

Taylors College cung cấp các chương trình chuyển tiếp cho sinh viên quốc tế theo học tại Đại học Sydney,  Đại học Auckland, Đại Học Western Australia - 3 trường Đại học hàng đầu tại châu Úc Nâng cao trình độ tiếng Anh và kỹ năng học tập của bạn đồng thời nhận được sự hỗ trợ cần thiết để ổn định cuộc sống sinh viên tại Úc.

Năm thành lập: 1920

Website: https://www.taylorscollege.edu.au/

Đào tạo

Dự bị Đại Học Sydney

Con đường của bạn đến Đại học Sydney

Vị trí

Địa chỉ:  17 Old Ct Pl, Kensington, London W8 4PL, UK

Vị trÍ đẹp và an toàn ở trung tâm thủ đô London 

Học phí tham khảo

Tham khảo trực tiếp tại: Link

Đào tạo

Dự bị Đại Học Auckland

Con đường của bạn đến Đại học Auckland

Vị trí

Địa chỉ:  17 Old Ct Pl, Kensington, London W8 4PL, UK

Vị trÍ đẹp và an toàn ở trung tâm thủ đô London 

Học phí tham khảo

Tham khảo trực tiếp tại: Link

Đào tạo

Dự bị Đại Học Western Australia

Con đường đến Đại học Western Australia

Vị trí

Địa chỉ:  17 Old Ct Pl, Kensington, London W8 4PL, UK

Vị trÍ đẹp và an toàn ở trung tâm thủ đô London 

Học phí tham khảo

Tham khảo trực tiếp tại: Link

Các thông tin mới nhất liên quan đến Ashbourne College