AS | A-Levels và các khóa tương đương

|   Công cụ tìm kiếm trường  |

Khóa AS và A-levels

Bằng cấp AS (Advanced Subsidiary) và A (Advanced) thường mất hai năm để hoàn thành toàn thời gian ở trường học hoặc trường cao đẳng FE, mặc dù chúng cũng có sẵn để học bán thời gian.

Nó được chia thành hai phần, với một phần được nghiên cứu trong mỗi năm. Phần đầu tiên được gọi là cấp độ Advanced Subsidiary (cấp độ AS). Phần thứ hai được gọi là cấp độ A2.

AS Level là một chứng chỉ theo đúng nghĩa của nó và AS Level cùng với A2 Level tạo thành một chứng chỉ A Level hoàn chỉnh.

Yêu cầu đầu vào

Trong hầu hết các trường hợp, bạn cần ít nhất năm GCSE ở điểm A * -C. Đôi khi, bạn cần có điểm GCSE trở lên ở GCSE trong một môn học cụ thể để đạt được cấp độ AS hoặc A.

Một số trường học và cao đẳng FE cũng yêu cầu bạn phải có GCSE điểm C trở lên về tiếng Anh và toán.

Có khoảng 80 môn học AS và A level. Bạn có thể tiếp tục với các môn học đã học ở Lớp 11 và 12 và / hoặc học những môn mới.

Hầu hết các sinh viên học A level đều học ba hoặc bốn cấp độ AS trong năm đầu tiên của họ. Làm điều này có nghĩa là bạn có thể mở các tùy chọn của mình về những môn học nào sẽ học như một trình độ A đầy đủ.

Bạn được đánh giá như thế nào

Phần lớn AS và A2 hiện nay mỗi đơn vị được tạo thành từ hai đơn vị - mặc dù một số môn học vẫn có ba đơn vị.

Bạn thường được đánh giá trong một hỗn hợp của khoảng 70% bài kiểm tra viết và khoảng 30% bài đánh giá nội bộ. Điều này sẽ khác nhau giữa các chủ đề với một số được đánh giá hoàn toàn thông qua các kỳ thi viết.

Có đánh giá về các kỹ năng thực hành trong một số môn học như khoa học hoặc nghệ thuật. Tất cả các cấp độ A cũng phải bao gồm một số 'đánh giá khái quát' như một phần của A2. Điều này có nghĩa là kiểm tra sự hiểu biết của bạn về toàn bộ môn học và thông thường sẽ đóng góp 20% cho toàn bộ trình độ A.

Lựa chọn khóa AS và A-levels

Khi lựa chọn các môn học cho AS và A-levels, bạn nên cân nhắc các yếu tố sau:

Bằng tú tài quốc tế (International Baccalaureate-IB)

Tú tài quốc tế (IB) là một chương trình giáo dục phi lợi nhuận trên toàn thế giới được thành lập để cung cấp cho tất cả học sinh cơ hội nhận được một nền giáo dục phù hợp với một thế giới toàn cầu hóa. Có bốn chương trình giáo dục IB, tất cả đều nhằm mục đích phát triển trí tuệ, cảm xúc, kỹ năng cá nhân và xã hội của học sinh. Học sinh trung học hầu hết sẽ quan tâm đến Chương trình Tú tài Quốc tế (DP) và Chương trình Liên quan đến Nghề nghiệp (CP), bao gồm sáu môn học chính.

Ai đủ điều kiện tham gia chương trình Tú tài Quốc tế? 

Nhiệm vụ của International Baccalaureate là cung cấp giáo dục cho tất cả học sinh, vì vậy bất kỳ học sinh trung học nào từ 16 đến 19 tuổi đều có thể đăng ký chương trình này. IB không có bất kỳ hạn chế nào khác, nhưng các trường riêng lẻ có thể có yêu cầu về điểm trung bình và nhiều trường có điểm giới hạn trong chương trình của họ, vì vậy quá trình đăng ký có thể cạnh tranh. Học sinh nên hỏi cố vấn của họ để biết các yêu cầu cụ thể của chương trình IB của họ.

Làm thế nào để tôi trở thành một học sinh Tú tài Quốc tế? 

Học sinh muốn tham gia chương trình IB thường cần phải hoàn thành đơn đăng ký trước một thời hạn cụ thể, có thể tìm thấy trên trang web của trường IB của họ hoặc thông qua các cố vấn của trường. Các ứng dụng có thể yêu cầu thư giới thiệu của giáo viên, báo cáo điểm, bài luận, mẫu viết hoặc bản tường trình cá nhân, báo cáo tiêm chủng và danh sách các hoạt động ngoại khóa. Học sinh cũng có thể phải sống trong một khoảng cách nhất định từ trường cung cấp chương trình IB.

Xem thêm thông tin chi tiết : International education - International Baccalaureate® (ibo.org) 

Bằng Diploma dự bị đại học Cambridge (Cambridge Pre-U Diploma)

Cambridge Pre-U là một chứng chỉ sau 16 tuổi chuẩn bị cho người học những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công tại trường đại học. Nó thúc đẩy học tập độc lập và tự định hướng để chuẩn bị cho việc học đại học.

Cambridge Pre-U có sẵn 24 môn học chính. Mỗi Môn học Chính là một chương trình học kéo dài hai năm với các kỳ thi vào cuối kỳ. Các khóa học ngắn hạn (thường là các chương trình một năm) cũng có sẵn trong một số môn học.

Các trường đại học ở Vương quốc Anh chấp nhận Cambridge Pre-U và sự công nhận ngày càng tăng trên phạm vi quốc tế, bao gồm cả ở Mỹ, Canada, Úc, Hồng Kông, Đức và Hà Lan.

Xem thêm thông tin chi tiết : Cambridge Pre-U - Post 16 Qualifications (cambridgeinternational.org) 

Kết hợp các chứng chỉ

Sinh viên có thể kết hợp AS hoặc A-levels với các chứng chỉ nghề. Ví dụ, bạn có thể kết hợp chứng chỉ Cambridge Nationals Quốc gia môn du lịch với AS hoặc A-levels môn ngôn ngữ hiện đại như tiếng Tây Ban Nha. Hoặc bạn có thể học ghép Diploma BTEC quốc gia ngành cơ khí với AS hoặc A-levels môn toán học. Việc kết hợp các khóa học như vậy rất phổ biến với các khóa học nghệ thuật, thiết kế và khoa học máy tính.

Học tiếp sau đó?

Một khi đã đạt đủ mức A-levels bạn cần, bạn có thể học tiếp lên BTEC HNC/HND, đại học đại cương hay đại học.